Compostier voor de klas

Een lesje over wormenhotels,
de bodem & het bodemleven

Kinderen krijgen les over wormenhotels, composteren en het leven in de bodem

Basischool De Bosbergschool in Hollandsche Rading houdt maandelijks een natuurochtend op school waarbij de kinderen van onder- midden- en bovenbouw leren over duurzaamheid en de natuur. Deze maand werd Compostier uitgenodigd om te komen vertellen over de wormenhotels, bodemleven en de natuurlijke kringlopen.

In een korte les kregen de kinderen te horen over de samenwerking van planten en micro-organismen. Over het ruilen van voedingstoffen, over (groen)afval dat geen afval is, maar een grondstof voor nieuw leven & over de wormen die onder onze voeten heel nuttig werk doen in de bodem.

Ieder kind mocht even een worm vasthouden

Een eigen wormenhotel in de klas

Als onderdeel van de les over het bodemleven en de compostwormen kregen de onder-, midden- en bovenbouw van de Bosbergschool hun eigen wormenhotel in de klas. Van Compostier kregen de kinderen te horen hoe goed te zorgen voor de wormen en welke dingen er in het wormenhotel gecomposteerd kunnen worden. De wormentorens werden geleverd door de firma Ewoods.

Nieuwsgierig naar wat er in het wormenhotel leeft

Duurzaamheid op school

Ook op de basisscholen is duurzaam leven een groot onderwerp. Niet alleen in de les wordt er over verteld, maar scholen zoeken zelf ook naar opslossingen die bijdragen aan verduurzaming van de school zelf. De wormenhotels in de klas zijn daar een voorbeeld van. Per wormenhotel kan een kleine hoeveelheid groenafval worden gecomposteerd.

In de grotere houten wormenhotels die Compostier ontwerpt en bouwt voor scholen en educatieve instellingen kunnen grotere hoeveelheden worden gecomposteerd. Zo kunnen fruitresten en koffiedik worden gecomposteerd en wordt de wormenpoep gebruikt om de schooltuin te voeden. Met een wormenhotel op school is het kringetje rond!

Wormenhotel bij de Vink Schooltuin – Amsterdam Oost (foto: Elles de Vries)