Een wormenhotel in Kerckebosch, Zeist

Een wormenhotel voor
buurtcomposteren in Zeist

In de bosrijke wijk Kerckebosch staat sinds deze herfst een groen hotel. Het is een hotel waar compostwormen en andere bodemorganismen een thuisvinden. Het wormenhotel dat Compostier daar plaatste op verzoek van de bewoners is groot genoeg voor een groep van 21 huishoudens.

Dit is het eerste wormenhotel dat werd geplaatst in de gemeente Zeist dat wordt gebruikt door buren samen.

De WºRM21 van Compostier in de bosrijke woonwijk Kerckebosch in Zeist.

Duurzame wijk Kerckebosch krijgt een groen hotel.

Binnen in het wormenhotel leeft een complex eco-systeem van bodemorganismen. Het bodemleven in het hotel zal een rijke compost maken van de groente- en fruitresten die de bewoners van de duurzame wijk Kerkebosch aan het wormenhotel voeren. De wormencompost wordt gedeeld door de buren onderling om hun eigen tuinen te voeden. Super groen & circulair dus!

De Moestuinjuf (Charlotte Verhoeve) en wethouder Wouter Catsburg opende samen het eerste buurtwormenhotel van Zeist.

Lokaal composteren van GFT-afval in een wormenhotel

In de appartementencomplexen in de Prinses Catharina Amalialaan was er voor het plaatsen van het wormenhotel geen mogelijkheid om GFT-afval gescheiden in te leveren. Ook zijn er bewoners van de laagbouw die geen GFT-container hebben. Bewoonster Willemijn Hensbroek kreeg daarom het idee om bij de werkgroep Compost Lokaal van Samen Duurzaam Zeist te informeren of er een mogelijkheid was een wormenhotel te plaatsen in de wijk. En zo werd het eerste buurtwormenhotel van Zeist een feit. Met de plaatsing van het hotel start een proefproject. Over een half jaar wordt het project geëvalueerd.

Samen Duurzaam Zeist is een brede duurzaamheidsbeweging van inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente. Zij dragen elk op hun eigen manier en met hun eigen initiatief bij aan een groen, gezond en duurzaam Zeist.

Jong en oud gebruiken het wormenhotel en leren samen over de natuurlijke kringloop.

Samenwerken met elkaar én de natuur.

Gebruikers van een wormenhotel dragen niet alleen bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval die wij jaarlijks met elkaar produceren. Een wormenhotel zoals de WºRM21 (interne capaciteit is 1000 Liter) zal circa 5 tot 6 maal zijn volume kunnen composteren per jaar. Dat is toch al ruim 3 ton afval per jaar dat niet hoeft te worden afgevoerd met een vrachtauto. De geoogste compost wordt lokaal gebruikt en dat bespaart weer in het kopen van bemesting voor de tuinplanten.

Wanneer je een wormenhotel gebruikt leer je vanzelf over jouw rol in de natuurlijke kringloop. In de natuur bestaat afval niet. Ieder restproduct van een natuurlijk proces is weer een grondstof of voeding voor een volgend proces of organisme. Ons groenafval, gecomposteerd in een wormenhotel, helpt de biodiversiteit in de bodem te vergroten en draagt zo bij aan het sterker maken van de natuurlijke systemen om ons heen.

Om goed gebruik te kunnen maken van het wormenhotel krijgen de buurtbewoners die meedoen met het wormenhotel een workshop van Charlotte Verhoeve (De Moestuinjuf). Zij zal de groep ook gedurende de proef periode bijstaan met tips & tricks zodat het composteren in goede banen wordt geleid. Het gebruik van het wormenhotel is niet moeilijk. De wormen hebben wel een voorkeursdieet. Ze lusten bijvoorbeeld géén gekookt voedsel, of vlees- en visresten.

Het wormenhotel in de wijk Kerckebosch is het tweede exemplaar dat Compostier plaatste in de gemeente Zeist. Het eerste wormenhotel werd in 2020 bij natuur- en milieueducatie centrum De Boswerf geplaatst. Daar staat het naast andere manieren om zelf te composteren en wordt het gebruikt in natuurlessen die worden aangeboden aan de basisscholen in de regio.

De WºRM21 op natuur educatie centrum de Boswerf in Zeist

Rondwandeling in de wijk Kerckebosch

Als je het de unieke wijk Kerckebosch wilt bekijken en een bezoekje aan het wormenhotel wilt maken dan is dat mogelijk. De wijkvereniging Kerckebosch heeft een wandelroute uitgezet langs de verschillende bezienswaardigheden in de wijk. Echt een aanrader!