OnCampus Wormenhotel Netwerk

's Werelds eerste
OnCampus wormenhotel netwerk!

Op studenten campus Uilenstede staan 4 wormenhotels. De studenten gebruiken en beheren hun eigen wormenhotel netwerk.
Alex Mourier volgde de training via de Compostier Academy en begeleidt de gebruikersgroepen van de verschillende wormenhotels

Studenten campus Uilenstede

Studenten campus Uilenstede is één van de grootste studenten campussen van Europa en de bekenste studenten buurt van Amsterdam en Amstelveen. Op de grens tussen Amsterdam en Amstelveen wonen zo’n 3400 studenten in woontorens, in hoog- en in laagbouw. De gemeente Amstelveen is eigenaar van de grond. De studentenwoningen verhuurder DUWO beheert de woontorens en verhuurt de woningen aan studenten.

Uilenstede is een bruisend dorp waar studenten uit binnen- en buitenland samen wonen. Het internationale caracter van de studentencampus maakt het een aantrekkelijke plek voor studenten om te wonen.

Het eerste wormenhotel dat werd geplaatst op Uilenstede

Tijdelijke woonplek

De bewoners van Uilenstede verblijven gemiddeld twee jaar op de campus. Veel (internationale) studenten komen op Uilenstede wonen voor korte tijd. Ze volgen bijvoorbeeld een master opleiding en gaan na het voltooien weer weg. Door het tijdelijke verblijf van de inwoners van Uilenstede is het niet altijd makkelijk voor de gemeente Amstelveen om de bewoners te inspireren om het afval goed te scheiden.

Om die reden deed Compostier het voorstel om een pilot te starten waarbij wormenhotels worden geplaatst op de campus die door studenten gebruikt worden om hun eigen groen afval te composteren. De studenten leren hoe de wormenhotels te gebruiken en worden daarbij begeleidt door een expert. Samen met Enactus VU werd een plan gemaakt en aangeboden Ruud Oosterhof van de gemeente Amstelveen.

De wormenhotels hebben een kruidentuin bovenop waarin de studenten kruiden kunnen laten groeien die ze gebruiken in de keuken om mee te koken.

Nieuwe studentenbaan

De begeleiding van de groepen studenten die de wormenhotels gebruiken wordt verzorgd door een betaalde wormenhotelbegeleider: één van de studenten die daar speciaal voor werd opgeleid door Compostier. Alex Mourier van Enactus VU boodt zich aan en wilde die rol op zich nemen.

Hij leerde hoe het wormenhotel werkt in de Compostier Academy. Wanneer een nieuwe gebruiker zich meldt verbindt hij die aan een wormenhotelgroep en legt uit hoe het wormenhotel goed te gebruiken. Zo begeleidt hij al sinds 2021 het groeiende wormenhotel netwerk.

In 2021 werd het eerste wormenhotel geplaatst. Afgelopen jaar werd het vierde wormenhotel in gebruik genomen en inmiddels gebruiken 120 studenten en het Ill Café de wormenhotels om hun groenafval te composteren. De compost wordt gebruikt in de kleine moestuintjes die links en rechts opbloeien op de campus.

Alex Mourier geeft uitleg aan een groep studenten tijdens de opening van het vierde wormenhotel.

Compostwormen bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Eind 2022 werd nog een vijfde wormenhotel aan dit groeiende wormenhotel netwerk toegevoegd. Dit wormenhotel staat niet op de campus grond, maar bovenop het dakterras van de Vrije Universtiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

In een samenwerking met Enactus VU en de Green Office VU werd het mogelijk een wormenhotel te plaatsen op het dakterras van de universiteit. De VU Amsterdam heeft het wormenhotel aangeschaft als onderdeel van het verduurzamen van de instelling en de bezoekers aan te moedigen verantwoordelijk om te gaan met afval. Zo kan er nu ook reeds daar uitleg gegeven worden aan de vele studenten die naar de universitaire instelling komen.

Mitchel Czerwinski, Campus Coördinator van de Green Office VU, laat een van de nieuwe bewoners van het wormenhotel op het dakterras van de VU Amsterdam zien.