Hoe een koffieboon een tomaatje werd

Wereldwijd wonen de meeste mensen in steden & die mensen gebruiken heel veel organische stoffen om zichzelf te voeden.

Een groot deel van het organische materiaal dat overblijft zien wij mensen als afval. Maar dat is het niet!

Organisch materiaal kan altijd weer deel worden van de voedselketen als het op de juiste wijze wordt behandeld.

Het enige dat daar voor nodig is is de wil oplossingen te vinden en die toe te passen.

Detail van de infobanner van Fungi Factory gemaakt door Michaël Scott, rechts in de hoek een tuinbed met gecomposteerd paddestoelensubstraat.

Paddestoelen fabriekje in de stad

Bij Fungi Factory in Utrecht zijn ze op zoek naar dat soort oplossingen. Door samen te werken met de Universiteit van Utrecht hebben ze het afgelopen jaar nog meer inzicht gekregen in de waarde van organische reststromen uit de stad. Op hun locatie bij de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht worden paddestoelen gekweekt in gerecyclede zeecontainers die tot kweekcellen zijn omgebouwd. Organische reststromen worden gebruikt als voeding voor de paddestoelen. Het afgelopen jaar werd onderzocht hoe ook de organische reststroom van de paddestoelenteelt in te zetten voor voedselproductie.

Koffie en zaagsel

Fungi Factory haalt koffiedik op in de stad Utrecht en gebruikt het koffiedik om oesterzwammen te kweken. Zaagsel van een lokale meubelmaker wordt opgehaald om Shiitake paddestoelen te laten groeien. Fungi Factory mengt op locatie het broed (waaruit de paddestoelen groeien) met het koffiedik en zaagsel met een juiste hoeveelheid vocht. De oogst wordt verkocht aan lokale restaurants en inwoners van Utrecht.

Na de oogst van de paddestoelen blijft substraat over vol met mycellium. Dit substraat is een organische reststroom van de paddestoelenteelt. De afgelopen jaren is het consumeren van paddestoelen enorm gestegen. Op dit moment eet de gemiddelde Nederlander 5 kg paddestoelen per jaar. Voor iedere paddestoel wordt hetzelfde gewicht aan reststroom geproduceerd. Er blijft dus een heleboel organisch materiaal over na de kweek van de paddestoelen.

Een kijkje in één van de kweekcontainers van Fungi Factory.
Fungi Factory medewerker Max laat een Lions mane paddestoel zien

Van koffiedik tot knolselderij

Om beter inzicht te krijgen in hoe ook de eigen reststromen op circulaire wijze in te zetten voor voedselproductie heeft Fungi Factory het afgelopen jaar een onderzoek gedaan samen met de faculteit Bio Inspired Innovation van de Universteit Utrecht. In het project Van Koffiedik tot Knolselderij werd getest wat het effect is van het gebruik van gecomposteerd paddestoelensubstraat op de teelt van tomaten en bieten.

De substraatblokjes die overblijven na de paddestoelenteelt werden vermalen en gecomposteerd. Door het materiaal op een hoop te gooien ontstaat warmte en wordt het organische materiaal verteerd door bacteriën. Na enkele maanden is het composteren uitgewerkt en wordt de compost aan de grond toegevoegd.

De compost die gemaakt werd van het Oesterzwammen substraat (met veel koffiedik) bleek een positief effect te hebben op de teelt van tomaten. Bij de bieten kon geen direct effect ondekt worden.

Om de substraatblokjes op andere wijze te verwerken werd ook aan Compostier gevraagd enkele wormenhotels te bouwen. Voor de eigen locatie van Fungi Factory werd een WºRM21 gebouwd waarin de compost verder kan worden verwerkt door de compostwormen.

Master-student Zander Teplitsky (Bio Inspired Innovation aan de Universiteit Utrecht) neemt een kijkje in het wormenhotel.

Educatie

Om te laten zien hoe paddestoelen groeien heeft Fungi Factory een kleine kweekkast laten bouwen. Deze kast kan bij scholen of restaurants geplaatst worden. Zo kunnen bezoekers zien hoe de paddestoelen groeien en direct leren over de circulaire economie. Voor dit doel werd ook door Compostier twee kleine wormenhotels geleverd voor het project. Zo kunnen ook op die locaties de substraat blokjes worden gecomposteerd in een wormenhotel.

De wormencompost kan dan direct op locatie worden gebruikt om de bodem van de tuin te voeden en nieuw voedsel te laten groeien in de moestuin.

Rowin Snijder van Compostier controleert het wormenhotel bij Fungi Factory. Foto: Michael Scott