Help! Er zit een rat / muis in ons wormenhotel

De wormenhotels van Compostier zijn zo ontworpen dat in principe knaagdieren niet het wormenhotel in kunnen komen.

Het gebeurd echter helaas een enkele keer dat er toch een kier groter is uitgevallen dan bedoeld (al dan niet door het werken van het hout) of dat het dier binnen is gekomen doordat het wormenhotel niet juist werd afgesloten. Wanneer er wordt gecontateerd dat er een knaagdier in het wormenhotel komt, of leeft, neemt U dan aub direct contact met ons op via info@compostier.nl

Het verjagen van een plaagdier kan soms lastig zijn. En in veel gevallen betekend het dat het wormenhotel geheel leeg gehaald moet worden, de kieren en/ of gaten opgespoort en dicht gemaakt (al dan niet met rvs-gaas) en opnieuw worden opgestart.

De wormenhotels hebben dubbele wanden rondom. Kijkt U goed of er niet een dier in verstopt zit wanneer U het wormenhotel geheel leeg hebt gemaakt en voordat U het weer gaat vullen.

Zie verder: PDF Plaagdieren