Help! We hebben een (fruit)vliegenplaag.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat er (tijdelijk) een overlast ontstaat van (fruit)vliegen. Meestal gebeurd dit bij de eerste keer dat het wormenhotel in een warm seizoen komt en het materiaal in het wormenhotel te nat is. De snelle groei van een populatie organismen ervaren wij mensen vaak als een plaag. De natuur zelf zal daar vaak een oplossing op vinden, als we haar de kans geven.

Bij overlast van (fruit)vliegen is het daarom raadzaam het voeren van het wormenhotel voor een week (of twee) te staken, droog karton door het natte materiaal te mengen en de toplaag in het wormenhotel geheel af te dekken met een laag zaagsel en/of een natte doek (meng géén zaagsel door het natte materiaal, dan kan het geheel gaan broeien!). Controleer van tijd tot tijd of de plaag minder wordt. Wanneer de balans hersteld is kan het voeren weer voorzichtig worden opgepakt.

Als U goed observeert zult U merken dat er meer organismen in het wormenhotel zullen komen leven. Zo kan er een levendige populatie ontstaan van (verschillende) spinnen soorten, die komen helpen de vliegen in bedwang te houden.

Zie verder: PDF Plaagdieren, PDF Vliegen en PDF Vliegenval