Het wormenhotel is te nat. Wat doen we nu?

Wanneer er te veel vocht in het wormenhotel is kan het materiaal sterk ruiken en kan de wormenpopulatie sterk krimpen omdat er onvoldoende zuurstof is in het materiaal. Geef door aan de groep dat tijdelijk gestopt moet worden met het voeren van het wormenhotel tot het geheel weer droger is.

Meng extra droog karton (gescheurd) door het natte materiaal om het vocht op te nemen. Gebruik geen zaagsel! Wanneer je veel zaagsel mengt door erg natte compost kan het geheel gaan broeien en zullen de wormen dood gaan.

Meng takjes (maximaal grootte van een potlood) door het materiaal om het luchtiger te maken.

Wanneer de vervelende geur is verdwenen en het materiaal weer losser en droger is kan de groep weer verder gaan met voeren van het wormenhotel. Blijf er op letten dat er voldoende droog karton wordt toegevoegd!