Kunnen er te veel wormen in het wormenhotel leven?