Mag een wormenhotel in de openbare ruimte worden geplaatst?