Ons wormenhotel moet (tijdelijk) worden verplaatst, kan dat?

Zeker! De wormenhotels staan niet verankerd in de grond en kunnen worden verplaatst. Houd er wel rekening mee dat ze zeer zwaar zullen zijn wanneer ze gevuld zijn.

De tuinbakken kunnen per stuk van het wormenhotel worden getild en apart verplaatst worden.

Wanneer er geen mogelijkheid is het wormenhotel in zijn geheel te tillen (met een kraan en hijsbanden is dat goed te doen) is het nodig het composterende materiaal geheel te verwijderen uit het wormenhotel. Dan kan het wormenhotel op wielen gezet en verreden worden, of met een groep sterke mensen worden opgetild en verplaatst.

Wanneer het wormenhotel op een nieuwe locatie weer wordt opgestart let er dan op dat dit op de juiste manier gebeurd. Zie voor aanwijzingen: PDF Opstartinstructies