Waarom zitten er mineralen en sporenelementen in de Wormenpoep?

Mineralen en sporenelementen zijn belangrijke stoffen voor ons lichaam om goed te kunnen functioneren. Toen rivieren nog konden overstromen over de akkers, werden mineralen en sporenelementen aan de bodem toegevoegd. Door intensieve landbouwpraktijken en doordat rivieren niet langer over de akkers stromen bij overstromingen, zitten er maar weinig mineralen en sporenelementen in bodems. En zodoende ook niet in ons voedsel.

Door gesteentemeel (ook wel steenmeel genoemd) toe te voegen aan de compost worden de mineralen en sporenelementen omgezet naar een vorm die planten kunnen opnemen. En zo kunnen die ook weer op natuurlijke wijze ons voedsel komen.