OnCampus Wormenhotel Netwerk

’s Werelds eerste
OnCampus wormenhotel netwerk!

Op studenten campus Uilenstede staan 4 wormenhotels. De studenten gebruiken en beheren hun eigen wormenhotel netwerk.
Alex Mourier volgde de training via de Compostier Academy en begeleidt de gebruikersgroepen van de verschillende wormenhotels