Wormenhotel Crispijnstraat

  Crispijnstraat,

  Den Haag

  Model: Urban Composter

  21 leden

  Er is nog ruimte: Meld je aan!

  Buurt

  Over deze groep

  Bij het speelpleintje aan de Crispijnstraat in Den Haag staat een Urban Composter wormenhotel van Compostier. Het wormenhotel wordt gebruikt door een enthousiaste groep buurtbewoners om hun groente- en fruitresten te composteren tot rijke wormencompost. De compost wordt gedeeld door de buren om de bodem van hun tuinen te voeden.

  In het wormenhotel leeft een complex eco-systeem van bodem organismen die samen de omzetting doen van het groenafval tot nieuwe levende grond. De compostwormen in het wormenhotel helpen het composteringsproces te versnellen en verrijken met hun wormenpoep de compost.

  Wanneer wormencompost gebruikt wordt in de tuin helpt dit de biodiversiteit in de bodem te vergroten. Planten zullen gezonder zijn en beter tegen plaagdieren en ziektes kunnen. Ook helpt het gebruik van wormencompost om water vast te houden in de bodem. Dit zorgt er voor dat er minder water gegeven hoeft te worden aan de planten.

  Heb je een vraag voor ons?

  Deze groep is niet bereikbaar per email

  Met dit formulier neem je direct contact op met deze groep.
  Let op: de groep is niet verplicht om te antwoorden, Compostier is geen bemiddelende partij in de communicatie.