Wormenhotel Den Haag Centrum 1

  Calliopestraat,

  Den Haag

  Model: WºRM21

  21 leden

  De groep is vol!

  Buurt

  Over deze groep

  Het wormenhotel aan de Calliopestraat wordt gebruikt door de bewoners uit het centrum van Den Haag. Zij brengen dagelijks hun groente- en fruitresten naar het wormenhotel om dat te laten composteren en voeden zo het bodem-ecosysteem dat in het composteermeubel leeft.

  De compostwormen die in het wormenhotel leven verrijken de gemaakte compost met hun Wormenpoep. Zo ontstaat een super vruchtbare voeding voor de bodem. De wormencompost wordt door de buren samen gedeeld en wordt gebruikt om het centrum van Den Haag verder te vergroenen.

  Voordat dit wormenhotel kon worden geplaatst hebben de buren hun wens om te kunnen composteren tot aan een bezwaarcommissie moeten verdedigen:

  Begin 2020 vroeg de Bewonersvereniging Rondom het Plein (https://www.bewonersrondomhetplein.nl/) een vergunning voor het project waarin 20 gezinnen hun GFT-afval zouden kunnen composteren. Den Haag haalt al jaren geen groenafval meer op in de binnenstad, en de bewoners wilden daar in hun wijk een oplossing voor leveren. De gemeente – die tegelijkertijd uit de subsidiepotjes voor duurzaamheid en leefbaarheid bijdroeg aan het project – wees de vergunningverlening af. De buurt tekende bezwaar aan en kwam tot creatief verzet: er werd een kleine mobiele compostbak in het zichtveld van het stadhuis geplaatst. Zet er wieltjes onder en de vergunningplicht vervalt. Maar ook de bezwaren op het stadhuis verdwenen: terwijl de bezwaarprocedure liep en gesprekken met de bewoners werden gevoerd, liet de WºRMbike zonder veel ophef zien dat composteren in een stedelijke omgeving zonder last of stank kan plaatsvinden.

  De WºRMbike is inmiddels uitgeleend aan een volgende bewonersgroep in de Rivierenbuurt om ook daar mensen te inspireren zelf te gaan composteren. En het idee om de wormen daarna naar de wijk Laak te verrijden is ook al geopperd!

  Heb je een vraag voor ons?

  Deze groep is niet bereikbaar per email

  Met dit formulier neem je direct contact op met deze groep.
  Let op: de groep is niet verplicht om te antwoorden, Compostier is geen bemiddelende partij in de communicatie.