wormenhotel aan het Plein Zonder Naam

  Molendwarsstraat,

  21 leden

  Er is nog ruimte: Meld je aan!

  Over deze groep

  Op het Plein Zonder Naam in de wijk Assendelft in Zwolle staat een WºRM21. Dit wormenhotel wordt gebruikt door de omwonende buren en gaat compost maken voor de tuinen van de buren. In het wormenhotel leeft een complex bodem-ecosysteem dat organisch materiaal verteerd. Hierdoor krijgt groenafval een nieuwe bestemming in de stad en helpen de buren om afval te verminderen. De compost die geproduceerd wordt in het wormenhotel wordt onder de deelnemers verdeeld. De wormencompost is super vruchtbaar en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de bodem.

  Op verzoek van Petra Schepens kreeg de WºRM21 van Compostier een kleine aanpassing waarbij het middelste deel van het wormenhotel geheel geopend kan worden.

  Compostier gebruikt de feedback van gebruikers om de wormenhotels steeds verder te ontwikkelen en tot een nuttig gereedschap te maken dat bijdraagt aan de transitie naar een duurzame samenleving.

  Dit buurtcompostproject is onderdeel van een pilot die mogelijk wordt gemaakt door de gemeente Zwolle. Initiatiefnemer voor de wormenhotels in Zwolle is Petra Schepens. Zij begeleidt de verschillende wormenhotel gebruikersgroepen in Zwolle.

  Heb je een vraag voor ons?

  Deze groep is niet bereikbaar per email

  Met dit formulier neem je direct contact op met deze groep.
  Let op: de groep is niet verplicht om te antwoorden, Compostier is geen bemiddelende partij in de communicatie.