DHZ Wormenhotel Stichting 4Fusion

  Lindelaan,

  Lelystad

  Model: WºRM21

  1 leden

  De groep is vol!

  Kantoor

  Over deze groep

  4Fusion is er speciaal voor jongeren die een extra zetje nodig hebben. Bij de tuin die midden in Lelystad gelegen is wordt veel groente en fruit verbouwd. De jongeren worden betrokken bij het proces en leren over eigenwaarde en bouwen aan zelfvertrouwen onder proefssionele begeleiding.

  4Fusion is de enige ‘participatietuin’ in Lelystad en biedt een veilige, gestructureerde en kleinschalige leeromgeving waarin de sociale en emotionele ontwikkeling alle aandacht krijgt. De doelgroepen zijn het primair-en voortgezet onderwijs, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen.

  We willen een ieder deel uit laten maken van een groter geheel en laten ervaren dat men zorg draagt voor een uniek stukje in deze maatschappij. Bij 4Fusion wordt je gewaardeerd om wie je bent en wat je doet.

  Om groenafval te kunnen omzetten tot compost werd een DHZ wormenhotel aangeschaft van Compostier. Samen met de jongeren bouwde John ten Pierick het wormenhotel. Het wormenhotel staat aan de Lindelaan en wordt gebruikt om groenafval te composteren dat vrijkomt bij het onderhoud dat de stichting doet voor het Waterschap.

   

  Heb je een vraag voor ons?

  Deze groep is niet bereikbaar per email

  Met dit formulier neem je direct contact op met deze groep.
  Let op: de groep is niet verplicht om te antwoorden, Compostier is geen bemiddelende partij in de communicatie.